March 07 2015 0Comment

Naši ciljevi

Naš cilj je da uvek stremimo novim postignućima i da postavljamo najviše moguće standarde, da na putu ka tom cilju i nadalje razvijamo svoju poziciju na tržištu, kao i svoju društvenu odgovornost u skladu sa tim.

termomont