bty

Informacije o projektu

Kategorija:
Klijent: Naftna Industrija Srbje - NIS
Lokacija: Jagodina, Beograd, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi
Završeno: 2017
Opis posla: Rušenje i izgradnja nove pumpe

Opis projekta

Tokom 2017. godine izvršeni su radovi na pet benzinskih stanica, koje su obuhvatale: rušenje postojećeg objekta, izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, proširenje, održavanje radova sa pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima, te završne radove na uređenju prostora oko zgrade. Građevinski radovi su obavljani kao radni procesi i radne operacije, u skladu sa zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkom dokumentacijom. Tokom izgradnje susreli smo se sa mnogim izazovima i preprekama koje smo uspešno savladali, jer je timski duh naše kompanije pobjednički tim. Možemo se pohvaliti da je rok za izgradnju stanica 78 dana, naš stručni tim i vredni radnici su sve objekte završili pre predviđenog roka.