INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i slično), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo kompanije Termomont d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.