Author: Igor Djordjic

Zaštita na radu

Zaštita na radu predstavlja skup mera, procedura i aktivnosti koje su usmerene na očuvanje zdravlja i bezbednosti radnika tokom obavljanja radnih aktivnosti. Ova oblast se bavi identifikovanjem, procenom i kontrolom rizika na radnom mestu kako bi se sprečile povrede, bolesti i nesreće koje mogu da se dogode tokom rada, posebno kada se radi o poslovima […]